گزارش کارگاه آموزشی بین ‏المللی "پروتکل درمانی، شناختی و رفتاری اختلالات اضطرابی و خلقی"


موضوع سخنرانی دکتر علیرضا صادقی در پنل دانشگاه ubc کانادا

 

گزارش عملکرد معاونت پژوهشی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی در خصوص برنامه های برگزارشده

اولین نشست علمی بررسی چالش ها و راهکارهای روانشناسی آموزش ترافیک در کاهش جانباختگان سوانح ترافیکی

برگزاری دومین همایش ملی کتابخانه های دیجیتالی