• خبر روز


منابع آزمون جامع خرداد ماه 1399

*نکته مهم :با توجه به بروزرسانی منایع رشته روان شناسی کودکان استثنایی ضروری است علاوه بر دانلود فایل به صورت یکجا منابع رشته روان شناسی کودکان استثنایی نیز بصورت جداگانه از لیست زیر دانلود شود.

  دریافت فایل به صورت یکجا

 

منابع آزمون جامع دکتری رشته روانشناسی بالینی - خرداد ماه 1399

الف_ روان شناسی بالینی

1- پرون و پرون ( 1389 ) ، روان شناسی بالینی ، ترجمه دادستان، پریچهره و منصور، محمود، انتشارات بعثت

2_موریسون، جیمز( 1387 )، تشخیص اختلال های روانی به زبان ساده، ترجمه بشر دوست تجلی، نشر ارسباران

3_ کرامر، جفری پی سر ستاین، داگلاس و همکاران ( 1388 ) ، روان شناسی بالینی ، ترجمه فیروز بخت مهرداد، انتشارات ارسباران

4_ مارنات، گری گراث، دستنامه سنجش روانشناختی ، ( 2016 )، ترجمه ابوفاضل حسینی نسب، ا نتشارات ارجمند

ب_ آسیب شناسی روانی

1_دادستان، پریرخ( 1378 )، روان شناسی مرضی تحولی جلد اول، انتشارات سمت.

2_ کرینگ، آن و جانسون، شری و دیوسیون، جرالد و همکاران ( 1396 ) آسیب شناسی روانی جلد اول و جلد دوم، ترجمه شمسی پور، حمید و ساعی پور، سعید، انتشارات ارجمند


منابع آزمون جامع دکتری رشته سنجش و اندازه گیری- خرداد ماه 1399

دانلود فایل


منابع آزمون جامع دکتری رشته روان شناسی کودکان استثتایی- خرداد ماه 1399 (بروزرسانی شده است)

دانلود فایل بروز رسانی شده


منابع آزمون جامع دکتری گروه های علوم تربیتی- خرداد ماه 1399

دانلود فایل


منابع آزمون جامع دکتری رشته مشاوره - خرداد ماه 1399

الف_ دروس اصلی

نظریه های پیشرفته مشاوره و روان‌درمانی :

1- پروچاسکا، جیمز او؛ نورکراس، جان . سی. (1385). نظریه های روان‌درمانی. ترجمه یحیی سید محمدی. تهران: رشد.

2_ کری، جرالد. (1385). نظریه و کاربست مشاوره و روان‌درمانی. ترجمه یحیی سید محمدی. تهران: ارسباران (سال انتشار اثر به زبان اصلی، 2005)

تحلیل مقایسه ای نظریه ها و روش های مشاوره خانواده:

1_ اسمعیلی، معصومه. (1393). ملاحظات پارادایمیک در خانواده درمانی. تهران: علمی.

2_ گلدنبرک، ایرنه؛ گلدنبگ، هربرت. (1395). خانواده درمانی. ترجمه مهرداد فیروزبخت. تهران: رسا.

3_ میکوچی، ژوزف. (1384) نوجوان در خانواده درمانی. ترجمه فریده همتی. تهران: رشد. ( این کتاب توسط مهشید یاسایی هم ترجمه شده است و فرقی نمی کند کدام یک مورد مطالعه قرار گیرد).

4_ نوک، دیوید؛ اسکاچ، کارولین. (1396). مقدمه ای بر ازدواج و خانواده. ترجمه کیومرث فرحبخش و همکاران. تهران: آوای نور.

ب_ دروس اختیاری

انسان شناسی در اسلام :

1_ جوادی آملی، عبدالله. صورت و سیرت انسان در قرآن. قم: اسراء

2_ مطهری، مرتضی. انسان کامل. دفتر انتشارات اسلامی.

بررسی مقایسه ای نظریه ها و روش های مشاوره گروهی:

1_ کری، جرالد. (1393). نظریه و کاربست مشاوره گروهی. ترجمه کیانوش زهراکار و همکاران. تهران: نشر ویرایش (سال انتشار اثر به زبان اصلی، 2012)

2_ کری، جرالد؛ کری، اشنایدر. روان‌درمانی گروهی. ترجمه نقشبندی و همکاران.

3_ شریعتمدار، آسیه(1393). هشیاری وجودی در درمان گروهی. تهران: دانژه

4_ یالوم، اروین؛ لشج، مولینِ(1392). روان‌درمانی گروهی. ترجمه مهشید یاسایی. تهران: دانژه

بررسی مقایسه ای نظریه ها و روش های مشاوره تحصیلی و شغلی:

1_ شفیع آبادی، عبدالله. نظریه های انتخاب شغل. تهران: رشد.

2_ عابدی، محمدرضا؛ سمیعی، فاطمه. مشاوره مسیر شغلی. اصفهان: جهاد دانشگاهی

پ_ سایر

1_ مشاوره مدرسه در عصر حاضر. تألیف کریستوفر سینک، ترجمه علی اکبر سلیمانیان و علی محمد نظری. نشر علم.

2_ فلسفه برای مشاوره و روان درمانی الکس هاوارد انتشارات سمت


منابع آزمون جامع دکتری رشته روانشناسی تربیتی - خرداد ماه 1399

1-نظریه های یادگیری: کتاب اولسون و هرگنهان ترجمه دکتر علی اکبر سیف و روانشناسی یادگیری دکتر فریبرز درتاج

2_ روانشناسی تربیتی: روان شناسی تربیتی کاربردی. اسماعیل سعدی پور. نشر ویرایش، روانشناسی پرورشی نوین» نوشته‌ی دکتر «علی‌اکبر سیف» انتشارات دوران . چاپ شصت و نهم؛ کتاب روانشناسی تربیتی اثر جان ای. گلاور, راجر اچ. برونینگ, ترجمه علینقی خرازی مرکز نشر دانشگاهی

3_ روانشناسی رشد: روانشناسی رشد جلد ۱و ۲ لورابرک ترجمه یحیی سید محمدی انتشارات ارسباران؛ نظریه های رشد ویلیام کرین ترجمه رجایی و خوی نژاد انتشارات رشد؛ تفکر کودکان: رابرت زیگلر و مارها واگنر الیبالی؛ ترجمه سید کمال خرازی انتشارات جهاد دانشگاهی. روانشناسی رشد کودکان و نوجوانان: کاتلین برگر، ترجمه اسماعیل سعدی پور، نشر دوران.

4_روشهای اصلاح و تغییر رفتار: اصول و روش های تغییر و اصلاح رفتار-ريموند جی ميلتن برگر- ترجمه شهناز محمدی-كبری جمشيدی. انتشارات ارسباران. مقدمه‌ای بر نسل سوم درمان‌های شناختی- رفتاری: ابوالفضل محمدی، فاطمه زرگر، عبدالله امیدی، علی محرابی، مهدی اکبری، همکاران. رفتاردرمانی شناختی: هاوتون، کرک، سالکووس کیس، کلارک ترجمه حبیب الله قاسم زاده جلد ۱و۲ انتشارات ارجمند.

5_نظریه های آموزش: نظریه های اموزش: حسن اسدزاده انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی و نظریه های اموزش فریبرز درتاج انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی


1399/02/09 - ٠٢:١٥ شماره خبر: ١١٨٣٤ بازدید: 1748


خروج