گروه فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی

نام نام خانوادگی اعضای هیات علمی از بدو تشکیل گروه (به تفکیک شاغل و بازنشسته):

 

نام نام خانوادگی مرتبه شاغل/ بازنشسته
 سعید  بهشتی استاد شاغل
 ایراندخت  فیاض دانشیار شاغل
 احمد  سلحشوری  دانشیار شاغل
 مریم  برهمن  دانشیار  شاغل
شیرین رشیدی استادیار شاغل

 

 اهداف تشکیل گروه آموزشی:


تحقیق، تولید، و اشاعۀ دانش تخصصی فلسفۀ تعلیم و تربیت اسلامی، بر اساس منابع اسلامی؛ شامل قرآن، روایات، و علوم عقلی اسلامی از قبیل فلسفه، کلام، عرفان نظری، و فلسفه های مضاف اسلامی و نیز بهره برداری از یافته ها و سرمایه های علمی فراهم آمده در حوزۀ روش شناسی علوم فوق و نیز معرفت شناسی، منطق، و اصول فقه در راستای ایجاد روش شناسی تخصصی برای دانش فلسفۀ تعلیم وتربیت اسلامی؛
تربیت متخصصان اندیشمند، تحلیل گر، و نقاد در عرصۀ فلسفۀ تعلیم و تربیت اسلامی در سطوح کارشناسی ارشد و دکترا؛
برقراری ارتباطات دو جانبه، پویا، زنده و مستمر با سازمان ها  ونهاد های رسمی متولی آموزش و پرورش، تشخیص و شناسایی عقلانی و برنامه بنیان مسائل و مشکلات موجود تربیتی مرتبط با حوزه تخصصی فلسفۀ تعلیم و تربیت اسلامی، در چارچوب اسناد بالادستی از قبیل سند چشم انداز 1404، سند تحول آموزش و پرورش، سند دانشگاه اسلامی و مانند آن، وهدایت پایان نامه های ارشد و رساله های دکتری دانشجویان این رشته، در راستای اهداف بلند مدت و کوتاه مدت مندرج در اسناد فوق و ایفای نقش تخصصی در حل و فصل مسائل و مشکلات تربیتی کشور؛
مطالعه و شناسایی واقع بینانه و نقادانۀ بنیان های فلسفی تعلیم و تربیت مغرب زمین، اعم از گذشته و حال، و فهم وتشخیص نقاط قوت و ضعف فلسفۀ تعلیم و تربیت آن دیار، چه در عرصۀ نظر و چه در ساحت عمل، در راستای تولید و تآسیس فلسفۀ تعلیم و تربیت بومی واقع گرا و مشرف و محیط بر تجربه های علمی و عملی جهان غرب در رشتۀ فلسفۀ تعلیم و تربیت

 


تاریخچه تشکیل گروه:


  در سال 1380 نخستین گام ها برای راه اندازی دورۀ کارشناسی ارشد رشتۀ تاریخ و فلسفۀ آموزش و پرورش، گرایش تعلیم و تربیت اسلامی، از سوی آقای دکتر سعید بهشتی برداشته شد و پس از پی گیری های مستمر ایشان و طی مراحل اداری ، سرانجام از مهر ماه سال 1382نخستین دورۀ کارشناسی ارش این رشته، در دانشکده راه اندازی گردید. شایان ذکر است که تاکنون( سال 1393) مجموعا 18 دورۀ کارشناسی ارشد رشته و گرایش فوق در دانشگاه علامۀ طباطبایی جذب شده است.
     دی ماه سال 1384، نخستین تقاضا برای ایجاد گروه فلسفۀ تعلیم و تربیت اسلامی از سوی آقای دکتر سعید بهشتی به سرپرست وقت دانشکده مطرح شد و پس از طی مراحل اداری، سرانجام در 10/5/85 گروه فلسفۀ تعلیم و تربیت اسلامی با 10 پست سازمانی در هیأت امنای دانشگاه به تصویب  رسید. در سال 1389 گروه فلسفۀ تعلیم و تربیت اسلامی با گروه آموزش و پرورش ادغام گردید و اواخر سال 1392 مجددا اسقلال خود را بازیافت و آقای دکتر سعید بهشتی به سمت مدیر گروه منصوب گردیدند.
     از سال اواخر شهریور ماه سال 1389 آقای دکتر سعید بهشتی، مدارک مربوط به راه اندازی دورۀ دکتری فلسفۀ تعلیم و تربیت، گرایش تعلیم و تربیت اسلامی را تسلیم ریاست وقت دانشکده نمودند و این دوره نیز بعد از پشت سر گذاشتن مراحل قانونی و اداری، از مهر ماه سال 1391 در دانشکده، رسما راه اندازی شد و تاکنون دو دوره جذب شده است.


مهمترین الویت های کاری گروه در حال حاضر به ترتیب زیر می باشد:


بازنگری سرفصل های دورۀ دکتری ( لازم به ذکر است که سرفصل های دورۀ کارشناسی ارشد این رشته و گرایش، در کارگروه فلسفۀ تعلیم و تربیت اسلامی به ریاست آقای دکتر سعید بهشتی، در سال 1392 به پایان رسید و تسلیم دانشگاه شد)
راه اندازی نشریۀ فلسفۀ تعلیم و تربیت اسلامی
جذب اعضای جدید
معرفی و ارتقای گروه در محافل و مراجع علمی- تخصصی ملی و بین المللی
گسترش همکاری های علمی و پژوهشی با مراکز مرتبط
فعال نمودن سازی مجدد انجمن علمی ـ دانشجویی فلسفۀ تعلیم و تربیت اسلامی ( مقدمات شکل گیری انجمن مزبور در سال 1386 با تقاضای مدیر گروه فلسفۀ تعلیم و تربیت اسلامی، آقای دکتر سعید بهشتی، به رئیس وقت دانشکده عملا تأسیس شد. اما بنا به دلایلی از ادامۀ فعالیت باز ماند. از اواخر سال 1392 با پی گیری و هدایت آقای دکتر بهشتی ـ استاد مشاور انجمن ـ و معرفی خانم اعظم مرادی، دانشجوی دورۀ هجدهم کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفۀ تعلیم و تربیت، انجمن به مدیریت فرهنگی دانشگاه، انجمن مجددا در حال احیاست)