امور دانشجویی

ایمیل مسئول امور دانشجویی : nikojamal.m@gmail.com

-جدید - جدول زمان بندی اعطای وامهای دانشجویی در نیمسال دوم 1402

-جدید -جدول نوع وام و زمان بندی اعطای وامهای دانشجویی در نیمسال دوم 1402

-جدید -جدول مبالغ وام های تحصیلی و شهریه برای نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401

-جدید- آئین نامه سامانه یکپارچگی خدمات رفاهی صندوق رفاه دانشجویان

-جدید- جدول دریافت وام ضروری و مستندات قابل بارگذاری در نیمسال 1402-1401

-دانلود اطلاعیه وام دانشجویی

-دانلود pdf سند تعهد نامه دانشجویی

-دانلود اطلاعیه نحوه ثبت نام در پرتال دانشجویی صندوق رفاه

-مدارک مورد نیاز ضامنین

- طرح عید تا عید

- دانلود فایل word سند تعهد محضری

-فایل راهنمای  مربوط به نحوه بارگذاری مدارک جهت دریافت وام دانشجویی

-اطلاعیه دانشجویان متقاضی کار دانشجویی نیمسال دوم 1402-1401

-فراخوان ثبت نام همیار دانشجویی نیمسال دوم 1402-1401

 

................................................

درخواست وام نوبت دوم دانشجویان شبانه

مشخصات پرونده

خلاصه وضعیت پرونده

کار دانشجویی دانشکده

کار دانشجویی خوابگاه

درخواست ودیعه مسکن دانشجویان متاهل

درخواست وام حج عمره دانشجویی

فرم تأییدیه درخواست وام ضروری

درخواست وام تحصیلی

در خواست کارت تغذیه

 

جدول 1  زمان بندی اعطای وامهای دانشجویی در نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401

جدول 2 زمان بندی اعطای وامهای دانشجویی در نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401