معاونین دانشکده

دکتر آتوسا کلانتر هرمزی

سمت: معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

مدرک تحصیلی: دکتری مشاوره

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر آتوسا کلانتر هرمزی

تلفن: ۴۸۳۹۳۲۰۴

آخرین بروزرسانی: ۱۶ تیر ۱۴۰۳

دکتر آتوسا کلانتر هرمزی

دکتر اسمعیل زارعی زوارکی

سمت: معاون پژوهشی

مدرک تحصیلی: دکتری

رتبه علمی: استاد تمام

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر اسمعیل زارعی زوارکی

تلفن: ۴۸۳۹۳۲۰۶

آخرین بروزرسانی: ۳۰ تیر ۱۴۰۳

دکتر اسمعیل زارعی زوارکی