درباره دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

دانشکده روانشناسـی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در دی ماه ۱۳۶۰ از ادغام رشته های علوم تربیتی و روان شناسی : دانشگاه ابوریحان بیرونی، دانشگاه آزاد ایران، مدرسه عالی شمیران، دانشکده دماوند، مدرسه عالی پارس و دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی در مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی و سپس در سال ۱۳۶۳ پس از ادغام این مجتمـع با مجتمع دانشگاهی علوم اداری و بازرگانی در دانشگاه علامه طباطبایی تاسیس یافته و سپس بـا انتقال رشتـه معارف اسلامی بـه دانشگاه شهیـد بهشتـی بـه دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی تغییر نام داده است .
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی در راستای تجمیع و طرح جامع دانشگاه در تیرماه سال ۱۳۸۵ به پردیس دانشگاه علامه طباطبایی واقع در دهکده المپیک انتقال یافته است و در شمال غربی سازمان مرکزی دانشگاه و دانشکده حقوق و علوم سیاسی استقرار دارد.

login