فرم ها

فرم های دکتری
 

چکیده طرح تحقیق دانشجویان دکتری

طرح تحقیق ، تصویب و تعیین زمان دفاع دکتری

شیوه نامه تحویل پایان نامه ها و رساله های دانشجویان تحصیلات تکمیلی

فرم اصلاحات رساله

فرم تعیین داور

فرم درخواست افزایش سنوات تحصیلی مقطع دکتری

-فرم درخواست لینک دفاع آنلاین (پیش دفاع، سمینار 1 و سمینار 2) . لازم به ذکر است تمام موارد خصوصا دفاع نهایی حتما می بایست حضوری برگزار شود. و  فقط در موارد خیلی استثنائی مجاز به برگزاری به صورت مجازی می باشد.

 آدرس ایمیل   : psychologyedu.thesis@atu.ac.ir

لینک جلسات دفاع دانش پژوهان (دانشجویان) :
 

لینک دانش پژوهان: meet.atu.ac.ir/join/coh3m