• خبر روز


نشست اساتید با دانشجویان دکتری روزانه و پردیس

1397/12/25

نشست صمیمی اساتید با دانشجویان دکتری روزانه و پردیس 19اسفند ماه جاری در سالن اجتماعات دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی با حضور هیات رئیسه دانشکده و بعضی از مدیران محترم گروه ها برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده: ضمن بیان نکات آموزشی و پژوهشی از سوی مسئولین، به پرسش های دانشجویان پاسخ داده شد و مطالبات دانشجویان در خصوص تشکیل نشست های علمی، انتخاب اساتید مناسب با عناوین درسی، کاربردی شدن آموزش و آماده ساختن دانشجویان برای ورود به بازار کار و سایر موارد مطرح گردید که متناسب با موارد، مقرر شد تصمیمات مقتضی از سوی دانشکده اتخاذ گردد.

 بازدید: 228خروج