• پژوهش


سلسله نشست های «نقش های کارآمد علم اطلاعات و دانش شناسی»
سلسله نشست های «نقش های کارآمد علم اطلاعات و دانش شناسی» برگزار شد.
سلسله نشست های «نقش های کارآمد علم اطلاعات و دانش شناسی» برگزار شد.
 ٠٩:١٩ - 1395/08/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری نهمین همایش ملی ادکا تحت عنوان "ساختارهای شغلی علم اطلاعات و دانش شناسی: گذشته ، حال و آینده"
برگزاری نهمین همایش ملی ادکا تحت عنوان "ساختارهای شغلی علم اطلاعات و دانش شناسی: گذشته ، حال و آینده"
نهمین همایش ملی ادکا تحت عنوان "ساختارهای شغلی علم اطلاعات و دانش شناسی: گذشته ، حال و آینده" با همکاری گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می گردد.
 ٠٩:١٢ - 1395/08/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسۀ هماهنگی مدیران مسئول با سردبیران فصلنامه‌های دهگانه دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
جلسۀ هماهنگی مدیران مسئول با سردبیران فصلنامه‌های دهگانه دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
جلسۀ هماهنگی مدیران مسئول با سردبیران فصلنامه‌های دهگانه دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی از سوی معاونت پژوهشی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی برگزار شد.
 ١١:٣٣ - 1395/08/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
گزارش برگزاری نشست بین المللی کارآفرینی در تکنولوژی آموزشی با محوریت یادگیری الکترونیکی و کارگاه آموزشی بین المللی بارکاری مدرس یادگیری الکترونیکی
گزارش برگزاری نشست بین المللی کارآفرینی در تکنولوژی آموزشی با محوریت یادگیری الکترونیکی و کارگاه آموزشی بین المللی بارکاری مدرس یادگیری الکترونیکی
گزارش برگزاری نشست بین المللی کارآفرینی در تکنولوژی آموزشی با محوریت یادگیری الکترونیکی و کارگاه آموزشی بین المللی بارکاری مدرس یادگیری الکترونیکی
 ١٣:٥٥ - 1395/08/05 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری جلسه شورای آموزشی – پژوهشی دانشکده با حضور آقای دکتر هنری معاون پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی
برگزاری جلسه شورای آموزشی – پژوهشی دانشکده با حضور آقای دکتر هنری معاون پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی
این جلسه با حضور جناب آقای دکتر هنری معاون محترم پژوهشی دانشگاه، مدیران محترم ایشان و اعضای محترم جلسه در تاریخ 26/ 7/ 95 ساعت 8 صبح برگزار شد.
 ١١:٢٩ - 1395/08/05 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 صفحه بعدی >>