اخبار وضعیت کلاس های دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

۱۵ آذر ۱۴۰۱ | ۱۴:۱۴ کد : ۱۹۹۹۷
تعداد بازدید:۶۱۹

-بدینوسیله به استحضار می رساند کلاس های دکتر آرش رسته مقدم؛ درس رفتار سازمانی ساعت 13 و درس نظارت و راهنمایی آموزش ساعت 15 ؛ مورخ 15 آذر لغو شد.


( ۳ )

نظر شما :