دفاع از رساله دکتری خانم زیبا یزدانی دانشجوی رشته مدیریت آموزشی

۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | ۱۱:۰۵ کد : ۲۰۹۴۸ اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۱۵۳

جلسه دفاع از رساله دکتری خانم زیبا یزدانی دانشجوی رشته مدیریت آموزشی ،روز دوشنبه مورخ 15/ 12/ 1401 ساعت 11 در اتاق دفاعیه دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی برگزار خواهد شد.

استاد  راهنما: آقای دکتر رحیمیان  و آقای دکتر عباس پور

اساتید مشاور: آقای دکتر نیکنامی

اساتید داور داخلی: آقای دکتر خورسندی و آقای دکتر طاهری

استاد داور خارجی: آقای دکتر ابیلی


نظر شما :