دفاع از رساله دکتری خانم مریم رضابیگی

۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | ۱۱:۰۸ کد : ۲۰۹۴۹ اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۱۱۰

به استحضار می رساند جلسه دفاع از رساله دکتری خانم مریم رضابیگی دانشجوی رشته کودکان استثنائی ، روز شنبه مورخ 20/ 12/ 1401 ساعت 15 در اتاق دفاعیه دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی برگزار خواهد شد.

استاد  راهنما: آقای دکتر علیزاده

اساتید مشاور: آقای دکتر عسگری و آقای دکتر رضایی

اساتید داور داخلی: آقای دکتر خانجانی و آقای دکتر دستجردی

استاد داور خارجی: آقای دکتر محمدی آریا


( ۱ )

نظر شما :