دفاع از رساله دکتری آقای مرتضی بدری دانشجوی رشته مدیریت آموزشی

۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | ۱۱:۲۵ کد : ۲۰۹۵۰ اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۲۲۸

 دفاع از رساله دکتری آقای مرتضی بدری  دانشجوی رشته مدیریت آموزشی ،  روز یکشنبه مورخ 14/ 12/ 1401 ساعت 12/30  در اتاق دفاعیه دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی برگزار خواهد شد.

استاد  راهنما: آقای دکتر رحیمیان  

اساتید مشاور: آقای دکتر طاهری و آقای دکتر عباس پور

اساتید داور داخلی: آقای دکتر خورسندی و آقای دکتر عبدالهی

استاد داور خارجی: آقای دکتر اباصلت خراسانی


( ۱ )

نظر شما :