دفاع آقای مجتبی حقانی دانشجوی مقطع دکتری رشته مشاوره

۱۵ اسفند ۱۴۰۱ | ۱۳:۰۲ کد : ۲۰۹۷۳ اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۳۱۶

عنوان رساله: تدوین و اعتباریابی الگوی فرآیندی رشد شغلی دانش آموزان

استاد راهنما: خانم دکتر کلانتر هرمزی

اساتید مشاور: آقای دکتر عسگری- آقای دکتر سلیمی بجستانی

اساتید داور: آقای دکتر نعیمی- آقای دکتر خدادای- آقای دکتر ربیعی


( ۳ )

نظر شما :