مرکز یادگیری

مرکز یادگیری :
مرکز یادگیری جایی است که افراد می¬توانند به آن مراجعه کنند و اطلاعات و مهارت¬های خود را از طریق مواد و منابع متنوع یادگیری، و نیز مشاوره و راهنمایی¬های موجود در این مراکز بهبود بخشند.


روش استفاده از خدمات مرکز یادگیری:
جهت استفاده از خدمات مرکز یادگیری میتوانید با اطلاع استاد مربوطه و هماهنگی حضوری با مسئول مرکز یادگیری از تجهیزات این مرکز استفاده کنید.


معرفی کارکنان مرکز یادگیری :
مسئول مرکز یادگیری                                                             
کارشناس تکنولوژی آموزشی                                                         
مسئول آمفی تئاتر


 اهداف مرکز یادگیری دانشگاه:
1 . مدرسان در اثر ممارست بسیار و تجربه طولانی به طور طبیعی می توانند محتوای دروس را منسجم و معنی دار ببینند.
2 . مدرسان و دانشگاه هایی که به روشهای معلم محور سنتی مانند نطق یکطرفه مدرس در کلاس تکیه    می کنند ممکن است سهواً دانشجویان را مورد هجوم انبوه اطلاعات قرار دهند، و یا موفق به برقراری ارتباط با دانشجویان در سطح مفهومی نشوند، و باعث شوند تا دانشجویان قادر به یادگیری یا حفظ اطلاعات به شیوه¬ای معنی¬دار نشوند .
3 .مرکز یادگیری برای کمک به مدرسان جهت بهبود و به روزرسانی سبک تدریس خود ، پایه¬ریزی و تنظیم مفاهیم واطلاعات به گونه¬ای که به طور معنی¬داری برای دانشجویان قابل درک باشد، و نیز برای کمک به دانشجویان جهت درک عمیق¬ترو حفظ آنچه که آموخته¬اند به وجود آمده¬اند .
اهم وظایف کارشناس مسئول مرکز یادگیری :
1- تهیه وترجمه دستورالعملها وراهنمای استفاده از وسایل تکنولوژی آموزشی وسمعی وبصری .
2- تحقیق و تفحص درارتباط با وسایل کمک آموزشی جدید و اقدامات لازم درخصوص تهیه آنها.
3- انجام پروژه های مطالعاتی و تحقیقاتی برای استفاده بهینه از وسایل وموادآموزشی .
4- انجام پروژه های نیاز سنجی اولویت بندی و اقدامات لازم در خصوص تهیه آنها براساس نیازها.
5- انجام تحقیقات ارزشیابی از تاثیر استفاده از وسایل کمک آموزشی .
6- بررسی اهداف و برنامه ها وامکانات موجود و ارائه راه حلهای موثر .
7- نظارت و هماهنگی در برگزاری سمینارها، نمایشگاهها و کارگاههای آموزشی .
8- همکاری با استادان در انجام کارورزی و انجام پروژه ها .
9- نظارت و هماهنگی برنحوه کاربرد وسایل ومواد توسط استادان و دانشجویان و آموزشهای لازم به آنان
10- نظارت برفرایند تنظیم کادرصحنه ها ، شات بندی ، تنظیم صداها و صدا گذاری ، مونتاژ فیلم و حذف واضافه آنها .
11- نظارت و هماهنگی در تهیه و تصویب سناریوهای مربوط به برنامه های آموزشی .
12- تهیه فهرست مواد موردنیاز و تهیه آنها برحسب مورد .
13- نظارت و هماهنگی در مراقبت و نگهداری از وسایل و مواد آموزشی .
14- نظارت و هماهنگی در تغییرات جزئی وکلی وسایل وگزارش به موقع آنها .
15- نظارت وهماهنگی نسبت به تنظیم شناسنامه فیلمهای آموزشی ومواد خریداری شده
16- جمع آوری آمارواطلاعات لازم از فعالیتهای آموزشی دانشکده .
17- ارائه طرحهای جدیددرباره چگونگی  استفاد ازرسانه هاو مواد آموزشی .
18- ارائه آموزشهای لازم به اساتید،کارکنان ودانشجویان درخصوص استفاده ازرسانه ها، وسایل و مواد آموزشی وکمک آموزشی .
19- انجام سایر وظایف محوله مربوط برحسب مورد ازطرف مدیرگروه تکنولوژی آموزشی وریاست دانشکده
  رشته تکنولوژی آموزشی بنا به ماهیت آن نیاز به مکانها و تجهیزات ویژه ای دارد . در همین راستا هم اکنون در محل این دانشکده مرکز تکنولوژی آموزشی با دوقسمت مرتبط قرارگرفته است . قسمت اول مربوط به کارهای عملی مختص دانشجویان رشته تکنولوژی آموزشی وتدریس و آموزش دروس عملی که متشکل از قسمتهای  ، استودیوی تصویر برداری ، استودیوی صدابرداری ، اتاق تدوین و مونتاژ فیلم ، لابراتوار عکاسی ، آرشیو فیلم ونواروکارگاه تکنولوژی آموزشی  می باشد .. قسمت دوم مربوط به فعالیتهای سرویس دهی به تمامی گروههای آموزشی دانشکده و نهادهای مستقل می باشد که عبارت است از سالن اجتماعات دانشکده ، اطاق دفاعیه ، کلاسهای درس ، سالنهای کنفرانس و..

 

معرفی بخش های مرکز یادگیری :

استودیو تصویر برداری :
این قسمت برای تهیه وتدارک درس تولید مواد آموزشی ، درس رادیو و تلویزیون آموزشی وانجام پروژه های فردی و جمعی لحاظ شده که مجهز به 3 دستگاه دوربین استودیوئی با تمامی متعلقات بوده و دانشجویان کارهای عملی خودرا در آنجا تهیه می نمایند .

استودیو صدابرداری :
دراین واحد امکان ضبط صدا بصورت دیجیتال ،  با نرم افزارهایی مثل jetaudio وAdobe Audition وغیره صورت می گیرد. دانشجویان برای درس تولید برنامه های رادیویی و تولید محتوا به این مکان مراجعه کرده و پس از آموزش توسط مسئول صدا برداری ، مشغول به انجام پروزه می شوند .

 

 

 لابراتوار عکاسی :
این قسمت برای تشکیل کلاسهای عملی اصول عکاسی می باشد .
آرشیو فیلم :
دراین قسمت فیلمهای آموزشی موردنیاز نگهداری شده و امکان استفاده اساتید در کلاس درس می باشد .


تدوین و مونتاژ فیلم :
یکی دیگر از قسمتهای مورد استفاده دانشجویان تکنولوژی آموزشی اتاق تدوین بوده که اکثراً دانشجویان ازترم پنجم به بعد فیلمهایی که در داخل استودیو یا در خارج ازآن تهیه نموده در این اتاق تدوین نموده و نماها و سکانس هایی راکه برای تهیه یک فیلم آموزشی فیلم برداری نموده اند با نظم وترتیب خاصی میکس می کنند
دراین قسمت دانشجویانی که درس تولید فیلمهای آموزشی را می گذرانند باید بصورت مستمر و هفتگی مباحث تئوری و نماهائی که در کلاس آموخته را تهیه و هرهفته ارائه دهند و در پایان ترم هم یک فیلم 5دقیقه ای تهیه نمایند .

کارگاه تکنولوژی آموزشی :
این مرکزدارای چهار کیوسک برای تدریس مجازی اساتید و آموزش دانشجویان و تولید محتوای الکترونیکی است.درضمن این کارگاه درحال احداث می باشد.