گروه روانشناسی بالینی و عمومی

نام نام خانوادگی اعضای هیات علمی از بدو تشکیل گروه (به تفکیک شاغل و بازنشسته):

 

نام نام خانوادگی مرتبه شاغل/ بازنشسته
احمد برجعلی استاد شاغل
فرامرز سهرابی اسمرود استاد  شاغل
حسین اسکندری استاد  شاغل
فریده حسین ثابت دانشیار شاغل
ابوالقاسم عیسی مراد دانشیار  شاغل
عبدالله معتمدی استاد شاغل
مهدی خانجانی دانشیار شاغل
زهره رافضی استادیار شاغل
حسن احدی استاد بازنشسته
حسین آزاد استاد  بازنشسته
مسعود غفاری استادیار بازنشسته
فرهاد جمهری استادیار  بازنشسته
محمود ساعتچی استادیار  بازنشسته
حمزه گنجی استادیار  بازنشسته
سید منوچهر طباطبایی راد استادیار  بازنشسته
ژیلا کتیبایی استادیار  بازنشسته
علیرضا مقدس استادیار بازنشسته
مریم سیف نراقی استاد بازنشسته
محمود گلزاری دانشیار بازنشسته

 

تاریخچه تشکیل گروه


گروه روان شناسی بالینی به عنوان یکی از  رشته های علمی مدرسه عالی پارس تاسیس شد. مدرسه عالی پارس با مصوبه شورای مرکزی دانشگاه ها در 1345 تاسیس و از سال 1346 در سه گروه علوم تربیتی– روانی ، زبان های خارجه و علوم پایه با جذب  دانشجو شروع به فعالیت نمود . در سـال 1360 از این مدرسه عالی فقط رشته های زبان انگلیسی، علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره و راهنمایی در مقطع کارشـناسـی به مجتمع دانشـگاهی ادبیات وعلوم انسـانـی منتقل شد که بعد ها به نام دانشگاه علامه طباطبایی نامیده شد. از آن زمان گروه روان شناسی بالینی و عمومی و استثنایی ذیل یک گروه در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی مستقر شد. از سال 1370 گروه روان شناسی استثنایی از این گروه  جدا شد و گروه روان شناسی بالینی و عمومی به طور مستقل تاکنون ادامه فعالیت داده است. این گروه در سه مقطع تحصیلی کارشناسی روان شناسی بالینی و کارشناسی روان شناسی، کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی و عمومی و دکتری روان شناسی دانشجو  می پذیرد.

اهداف تشکیل گروه آموزشی روان شناسی عمومی و بالینی:
 - ارتقای سطح علوم روان شناسی در نظام علمی و آموزشی کشور
 - بهبود کمی و کیفی آموزش و پژوهش در رشته‌های مختلف روان شناسی
 - مشارکت در بهبود نظام برنامه‌ریزی و مدیریت در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور
 - تربیت نیروی انسانی متخصص و کاردان در حوزه های مختلف روان شناسی  ذیل برنامه های کلان علوم انسانی و اجتماعی کشور مهمترین الویت های کاری گروه در حال حاضر به ترتیب زیر می باشد:
 - بازنگری سرفصل های آموزشی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری
 - تلاش در جهت ایجاد گرایش های مختلف در مقطع کارشناسی ارشد روان شناسی صنعتی و سلامت
 - تلاش در جهت ایجاد مقطع دکتری روان شناسی بالینی و سلامت
 - تلاش در جهت اخذ مجوز نشریه مطالعات بنیادی روان شناسی
 - معرفی و ارتقای گروه در محافل و مراجع علمی- تخصصی ملی و بین المللی
 - گسترش همکاری های علمی و پژوهشی با مراکز مرتبط
 - فعال نمودن زمینه های علمی دانشجویان با تاسیس انجمن علمی – دانشجویی
 - هدایت و راهبری پژوهش دانشجویان