گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

نام نام خانوادگی اعضای هیات علمی از بدو تشکیل گروه (به تفکیک شاغل و بازنشسته):

 

نام نام خانوادگی مرتبه شاغل/ بازنشسته
علی جلالی دیزجی استادیار بازنشسته
عصمت مومنی استادیار  شاغل
رضا ملکی استادیار  شاغل
گل نسا گلینی مقدم دانشیار   شاغل
میترا صمیعی استادیار   شاغل
سید مهدی طاهری استادیار شاغل
مهدی علیپور حافظی استادیار  شاغل
ایرج صبا مربی بازنشسته
زهرا موسوی زاده استادیار  بازنشسته
فائزه خاجویی مربی  بازنشسته

 

هدف  تشکیل گروه آموزشی:


آشنا نمودن دانشجویان به اهمیت نقش مراکز فرهنگی اعم از کتابخانه ها ، آرشیو ها و تعمیق دانش آنان در امر اطلاعات و دانش به علاقه مندان منابع اطلاعاتی و دانشی هر علمی
تربیت افراد متخصص و آزموده جهت ورود به بازار کار درزمینه مدیریت منابع اطلاعات و دانش برای اداره نمودن کتابخانه ها و مراکزآرشیو و اسناد
ایجاد مهارتهای لازم در انجام وظایف تخصصی
سازمان دادن به منابع جهت بهره برداری صحیح و ارایه خدمات مناسب با نیازهای جامعه علمی کشور
تربیت متخصصان واجد شرایط برای آموزش و پرورش در زمینه علم اطلاعات و دانش شناسی


تاریخچه تشکیل گروه:


گروه کتابداری و اطلاع رسانی در سال 1369-1370 به عنوان یک گروه آموزشی مستقل به سایر گروه های آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی اضافه شد و از همان سال شروع به پذیرش دانشجو در سطح کاردانی به کارشناسی نمود بعد از سه دوره برگزاری این دوره منحل شد و فقط در مقطع کارشناسی دانشجو گرفته شد. با تلاش اعضای هئیت علمی گروه دوره کارشناسی ارشد در سال 1386 دایر گردید. امید است که گروه علم اطلاعات و دانش شناسی با جذب نیروهای متخصص و کارآمد شاهد کیفیت فعالیت ها و برنامه هایی در آینده باشیم

مهمترین الویت های کاری گروه در حال حاضر به ترتیب زیر می باشد:


بازنگری سرفصل های آموزشی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
تلاش در جهت ایجاد گرایش های مختلف در مقطع کارشناسی ارشد
تلاش در جهت ایجاد مقطع دکتری
تلاش در جهت اخذ مجوز نشریه
معرفی و ارتقای گروه در محافل و مراجع علمی- تخصصی ملی و بین المللی
گسترش همکاری های علمی و پژوهشی با مراکز مرتبط
فعال نمودن زمینه های علمی دانشجویان با تاسیس انجمن علمی – دانشجویی
هدایت و راهبری پژوهش دانشجویان