تکنولوژی آموزشی

در آخرین تعریف از تکنولوژی آموزشی که در سال ۲۰۲۲ توسط انجمن تکنولوژی و ارتباطات آموزشی (AECT) ارائه شده است، تکنولوژی آموزشی عبارت است از "مطالعه و کاربرد اخلاقی نظریه، تحقیق و بهترین شیوه ها برای پیشبرد دانش و همچنین میانجی گری و بهبود یادگیری و عملکرد از طریق طراحی راهبردی، مدیریت و اجرای فرآیندها و منابع آموزشی و یادگیری". چیزی که از این تعریف و تعاریف دیگر ارائه شده از تکنولوژی آموزشی می توان استنباط کرد این است که این رشته دارای محورهای مطالعاتی و حرفه ای و همچنین ابعاد مختلف در حوزه آموزش و یادگیری است. محورهایی نظیر طراحی، توسعه، تولید، اجرا، مدیریت و پشتیبانی ، سنجش و ارزشیابی و ابعادی نظیر حل مساله، سخت افزار و نرم افزار است. ... ادامه مطلب

- دانلود و نمایش فیلم معارفه مدیر گروه تکنولوژی آموزشی با دانشجویان(بخش اول)

- دانلود و نمایش فیلم معارفه مدیر گروه تکنولوژی آموزشی با دانشجویان(بخش دوم)

- دانلود و نمایش فیلم معارفه مدیر گروه تکنولوژی آموزشی با دانشجویان(بخش سوم)

 

اسمعیل زارعی زوارکی (مدیرگروه)

مرتبه علمی : استاد
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
 
 
 
 

 

 

 
حمید رضا مقامی
مرتبه علمی : دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

 

 

 

 

 
    محمد رضا نیلی احمد آبادی
مرتبه علمی : دانشیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

 

 

 

 

 

مهدی واحدی
مرتبه علمی : استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

 

 

 

 

  زهرا جامه بزرگ

مرتبه علمی : دانشیار
 
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

       

 

                                     

 

    فاطمه جعفرخانی
مرتبه علمی : استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
            
 
       

 

 

محسن روشنیان رامین
مرتبه علمی : استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
 
 
 
 
 
 

 

     نرجس خاتون اویسی

مرتبه علمی : مربی
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
 
 
 
 

 

 

 

 

اعضای بازنشسته گروه: دکتر سیامک رضا مهجور، دکتر حسن شعبانی، دکتر داریوش نوروزی، دکتر خدیجه علی آبادی، دکتر محمد حسین امیرتیموری، آقای محمد حسن صادری اسکویی

 

عضو پیشکسوت گروه: مرحوم دکترمحمّد احدیان