کارکنان دانشکده

 

نام خانوادگی

نام

عنوان شغلی

شماره تماس

1

مختارنیا

لیلا

مسئول دفتر ریاست

48393202

2

ابوالقاسمی

ابراهیم

رئیس امور اداری دانشکده

48393116

3 مهناز نیکپور مسئول امور مالی دانشکده 48393113

4

شعبانی لوگلایه

ولی الله

مسئول امورکلاسها

48393171

5 متصدی اطلاعات (نگهبانی) _ - 48393163
6

باباجانی

رضوان

رئیس اداره آموزش

48393153

7

ادنان وش

شهره

آموزش

48393144

8

زمانی

فرحناز

آموزش

48393148

9

اسدی

پروانه

آموزش

48393145

10

حاتمی

حدیث

آموزش

48393152

11

بختیاری

غلامرضا

آموزش

48393151

12

سلیمی

آزاده

آموزشی

48393149

13

خادمی فرد

نورمحمد

آموزشی

48393146

14

رنجبری

فریبا

آموزش

48393147

15

نیکوجمال

محسن

امور دانشجویی

48393122

16 قربانعلی محمدی دبیرخانه 48393129

17

رمضانی

زهرا

منشی گروه های آموزشی

48393128

18

قهرمانلو

سحر

منشی  گروه های آموزشی

48393124

19

ساداتی

سیده لیلا

امور پژوهشی

48393159

20

مهرزاد

نسترن

دفترنشریات

رئیس گروه امور پژوهشی دانشکده

48393166

21 نظری فرزانه امور پژوهشی 48393237
22 حجتی کیمیا مرکز یادگیری 48393138

23

صالحی

سیدمصطفی

مرکز یادگیری

48393284

24

چهاردولی باقر

 فناوری اطلاعات

48393155

25

فاضلی

حسن

رئیس کتابخانه

48393112

26

زرین کاویانی

شیرین

کتابخانه

48393114

27

اصغری

ابوذر

کتابخانه

48393125

28

صفری

اسمعیل

کتابخانه

48393126

 

-به استحضار می رساند کانال های اطلاع رسانی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی به شرح ذیل می باشد:

تلگرام : pedatu@

ایتا: pedatu@

- جهت ارتباط با کارشناسان آموزش دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی؛ موارد به  آدرس ایمیل  pededu@atu.ac.ir  ارسال گردند.

-شماره تماس های اداره آموزش دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

- دانلود لیست تماس کارشناسان مقطع دکتری

-دانلود لیست تماس کارشناسان مقطع کارشناسی ارشد

-دانلود لیست تماس کارشناسان کارشناسی

* قابل ذکر است  پنجشنبه روزهای کاری کارکنان دانشکده نیست؛ بنابراین امکان پاسخگویی تلفنی،در این روز نیست .