ریاست دانشکده

 

borjalia.jpg نام و نام خانوادگی: احمد برجعلی

مدرک تحصیلی: دکترای روانشناسی

مرتبه علمی: استاد تمام گروه روان شناسی بالینی و عمومی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی 

ایمیل: borjali@atu.ac.ir

شماره تماس: 48393202

ریاست دانشکده       

دریافت رزومه علمی و پژوهشی