• آموزش


برگزاری کارگاه‌های مهارت افزایی

1396/02/02

برگزاری کارگاه‌های مهارت افزایی (مهارت‌های مددکاری اجتماعی، مدیریت نمایندگی و کارگزاری بیمه، تقویت اعتماد به نفس، مهارت‌های عملی اشتغال، مهارت‌های تربیت مشاور و مثلث کارآفرینی) و سخنرانی آموزشی (مدیریت بورس و اوراق بهاردار)

1ـ  مدیریت نمایندگی و کارگزاری بیمه، دکتر صحت، 14/02/96، ساعت9الی 17، هزینه ثبت نام 50 هزار تومان ، 40 درصد تخفیف برای دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی، حضور در یک کارگاه برای دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی رایگان است.  اطلاعات بیشتر 88880993

 

 

 

2ـ   مهارت های مددکار اجتماعی، دکتر فتحی 15/02/96، ساعت9الی 17، هزینه ثبت نام 50 هزار تومان ، 40 درصد تخفیف برای دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی، حضور در یک کارگاه برای دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی رایگان است.  اطلاعات بیشتر 88880993

 

 

 

3ـ تقویت اعتماد به نفس، دکتر خانجانی، 20/02/96، ساعت9الی 17، هزینه ثبت نام 50 هزار تومان ، 40 درصد تخفیف برای دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی، حضور در یک کارگاه برای دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی رایگان است.  اطلاعات بیشتر 88880993

 

 

 

4ـ  مهارت های عملی اشتغال، آقای شجاعی، 21/02/96، ساعت9الی 17، هزینه ثبت نام 50 هزار تومان ، 40 درصد تخفیف برای دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی، حضور در یک کارگاه برای دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی رایگان است.  اطلاعات بیشتر 88880993

 

 

 

5ـ  مهارت های تربیت مشاور، دکتر نودهی، 15/02/96، ساعت9الی 17، هزینه ثبت نام 50 هزار تومان ، 40 درصد تخفیف برای دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی، حضور در یک کارگاه برای دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی رایگان است.  اطلاعات بیشتر 88880993

 

 

 

6ـ مثلث  کارآفرینی حرفه ای، (مبانی کارافرینی و ایجاد کسب و کار)28/02/96، ساعت9الی 17،هزینه ثبت نام 50 هزار تومان ، 40 درصد تخفیف برای دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی، حضور در یک کارگاه برای دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی رایگان است.  اطلاعات بیشتر 88880993

 

 

 

 

7ـ  سخنرانی آموزشی مدیریت بورس و اوراق بهادار، آقای شایسته،21/02/96،ساعت10 الی 12، هزینه ثبت نام 50 هزار تومان ، 40 درصد تخفیف برای دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی،  اطلاعات بیشتر 88880993بازدید: 1086خروج