• آموزش


اطلاعیه اعزام دانشجویان بورسیه ( تحصیلات تکمیلی) به کشور مجارستان

1395/11/26

اطلاعیه اعزام دانشجویان بورسیه ( تحصیلات تکمیلی) به کشور مجارستان

بنا به نامه اداره کل بورس و اعزام دانشجويان وزارت متبوع در خصوص اعطاي  تعدادي بورس در مقاطع تکميلي ( ترجيحا دکتري) در رشته هاي مختلف براي سال تحصيلي 2018-2017 به کشور مجارستان به سايت زير مراجعه نماييد.
www.stipendiumhungaricum.huبازدید: 1848خروج